Knabstrup Gods

Knabstrup Gods består i dag af en flot velholdt hovedbygning, der til stadighed bruges ressourcer på at holde i god stand. I sidefløjen, tilknyttet hovedbygningen, bor stedets kurator Henriette Lunn Vonsbæk med sin familie. I forlængelse af kuratorboligen ligger forpagterboligen, som i dag er udlejet til en ekstern familie.

Udover beboelsen består Knabstrup Hovedgaard af en hestestald, en kornlade, en maskinhal, en halmlade, nogle garager og et værksted. På Knabstrup drives landbrug (ved bortforpagtning) skovbrug, jagt og udlejes ejendomme. Knabstrup jordtilligender udgør cirka 546 hektar.

På 2. salen er der indrettet et unikt sted for medlemmer af LUNN-SAMFUNDET.

Kurator
Henriette Lunn Vonsbæk
Email kurator@knabstrup.eu
Tlf. 59273388
Mobil 25301864